ב♀
-̑Ѵ

: ̪
:P ґ
͍:

̪ ̝
ϴ 񙗍

()

ב
ב ...
ѹ ב
...
ƍ Ϻ 캑


()


 æƑ
ב À ׯ
̑


Ƒ ώ ̑

():
:P ґ
͍:

 ׀ Ƒב (2)
䀍 Ƒ ב

()

Ƒͥ ׹ Ƒ (2)
ƍ ر ѹ ׹ (2)
 ׹ 鑍 ҹ ׹

()

Ӵ ח ? (2)
ח ? (2)
ח Ƒ̑?

()