Ƒ
?????

:љґ ̯
:T M 㹰̑
͍:

љґ ̯ 
״
Ż ״ ր Ѵ
״פ ր
 ր
׍ ՛
э ƛ
՛

(љґ)

˹ ت ˰ ր
ر ˰
ƛ
왐 ױր
ב ױր

(љґ)