̑
̑

: ̫
:
͍:

̫

Í Ѵ
Ѵ ב

()


Ѵ
̯ בݴ ̑

ĥ
ׯ ב ב

()

݀ҿ Ѵ Î ֍
Í Ѵ
ź ô 
ׯ Ӏ
˰ Ѵ ב
בב

()