vandhae maatharam (ALBUM)
A R rahmaan

paadal:vandhae maatharam
kural:A R rahmaan
varigaL:vairamuththu?

vandhae maatharam vandhae maatharam...

ingum angum ettuththikkum (?) sutRich chutRith thirindhaen
chinnach chinnap paRavaipoal dhisaiyengum paRandhaen
veyililum mazhaiyilum mettup (?) pattu alaindhaen
mugavari edhuvenRu mugam tholaiththaen
manam pandhaayp poanadhae unnaik kaNgaL thaedudhae
thodak kaigaL neeLudhae
idhayam idhayam thudikkinRadhae
engum unpoal paasam illai
aadhalaal un madi thaedinaen
thaay maNNae vaNakkam (3)

(vandhae maatharam)

vaNNa vaNNak kanavukaL karuvukkuL vaLarththaay
vandhu maNNil piRandhadhum malargaLaik koduththaay
andhap pakkam inthap pakkam kadalkaLaik koduththaay
nandhavanam nattu vaikka nadhi koduththaay
undhan maarboadu aNaiththaay (2)
ennai aaLaakki vaLarththaay (2)
suga vaazhvonRu koduththaay
pachchai vayalgaLaip(?) parisaLiththaay
pongum inbam engum thandhaay
kaNgaLum nanRiyaayp pongudhae

(vandhae maatharam)

thaayae un peyar sollum poathae idhayaththil minnalai paayudhae
inivarum kaalam iLainjar kaalam un kadal(?) mellisai paadudhae
thaayavaL poaloru jeevanillai avaL kaaladipoal sondham vaeRu illai
thaay maNNaip poaloru boomiyillai baaratham engaLin suvaasamae
thaay maNNae vaNakkam (4)

(vandhae maatharam)