roasaappoo ravikkaikkaari
ilaiyaraajaa

paadal:uchchi vagindheduththu pichchippoo vachcha kili
kural:S P baalasubramaniyam
varigaL:

uchchi vagindheduththu pichchippoo vachcha kili
pachcha mala pachchaththula maeyudhunnu sonnaanga
maeyudhunnu sonnadhila naayamenna kannaaththaa

(uchchi)

ae aareeraaroa aareeraaroa aareeraareeraaroa aareeraaroa
aareeraaroa aareeraaroa aareeraaroa aareeraaroa

pattula maadukatti paalak karandhu vechchaa
paal thirinji poanadhunnu sonnaanga
sonnavanga vaarththaiyila suththamilla - adi
chinnakkannu naanum adha oththukkala

(uchchi)

vattuk karuppattiya vaasamulla roasaava
katterumbu mochchadhunnu sonnaanga
kattukkadha aththanaiyum kattukkadha - adha
saththiyamaa namba manam oththukkala

(uchchi)

pongalukkuch chengarumbu poovaana poongarumbu
sengaraiyaan thinnadhunnu sonnaanga
sengaraiyaan thinnirukka naayamilla - adi
siththagaththip poovizhiyae nambavilla

(uchchi)