( )


   : 
  : ׵ - ̑Ѵ
  : 
 : P.B.ב

ﰗ ... ґ
ﰗ ґ
ﰗ ґ
ב ב ݛ ґґ
ב  Ƒ ґ
ώ   ٜґ
ﰗ ґ
ґ

ϙ ב⹰ 㑍ґ
ڙ ͹ э㑍ґ
Ƒϙ  ґ
  ґґ
ﰗ ґ
ﰗ ґ
ﰗ ґ

 Ϲ י  בґ
 Ϲ Ҁƙ ґ
ت  ґ
  ґґ
ﰗ ґ
ב ב ݛ ґґ
ב  Ƒ ґ
ώ   ٜґ
ﰗ ґ
ґ
 
 

( )