( )


    : 
    : K.V.
    : 
э : P.ґ

Ƴ  Ƒ̑
̀  ב̑
Ƴ  Ƒ̑
̀  ב̑
Ƴ  Ƒ̑

 Ѵ Í Ѵ 
  Ƒ
  
  
 
 Ѵ  
Ƴ  Ƒ̑

  ב - 
 ׹ 
 ù  
 љ گ
 
   ב
Ƴ  Ƒ̑

ƴ ƴ
 ״ ذ 
 Ѵ  ذ
  
 
ׯ Ҁ  ؀Ƒ
Ƴ  Ƒ̑
̀  ב̑
Ƴ  Ƒ̑

( )