..̑


  Ӏ ..׵, Ӏ ..̑Ѵ, 'À ' ӛ, ' ҍ' 䴰 ՛ Ѵ, ǀ Ҏ ݑ Ѵ,  ..כ, ՛ ƀ '' ̑, ՛ ǀ  ̑ ґ -- ƀэ晐 ?

  , Ѣ ח , 꿻 ǥ Ƒ̑э!

  , ..̑.

  ׹ . . . צ. . Ʊ ƀ . э ³ ª ƙ ³ ֍ Ѵ. Ѵ 限 ҿ ב. ̑ ґ. /՛ Ҏ ̿ , Ϻ Ҏ ˰ Ƒ̑, Ꙑ 䢝, ƙ 鹳 ت. к ҹت к ƿ 흰 .

  ̑ ٍ 괳, ̳ ź ב♀ , ' ̑' ՛ ̀ 1966- ׹ ֍ ώ.

  ̑ э ̿ תϹ ϗ ת ̑ э. ⵑ ݙ ݙ э, ٪ ՛ э.

  ̑ . ״ . ̑ . ל. ̑ ϙ 1924- ̑ 鹰. ̑ ³ Ϲ Ʊ 俺 ت. Ҵ р , ̑ ̦Ƒ Ҏ ƛב ϙ ̑ , ̑ 䴰.

  ̑ ѵ Ϲ ƀ 'ґ ' ֍ . ̑ .ґ э ƴ 󒰿 э. ҿ , ̑ ѵ Ͽ 鰑 ґ ͥ ϙ. ̑ Ƒͥ ѵ 찑 Ƒ ր. ź , شב ̑ , ̑ ư ̑ () ю.  Ѱ ր. ̑ ̎ Ϲ ̑  ͥ ϙ. , ര ϴ, Ƒ بב̑.

  ѵ ̑ ״Ϲ. Ϲ , ֍晐 , ƿ ƴ ״Ϲ. Ʊ ̑ ל ت ' ̑'. ̑  ׹, ... ƙ ң̑ , ϙ Ƴ 16. ... ͟ ƴ .̑ װ, .

  ǀ ץ ٱ ґְ ̑ ̑ Ϲ. Ƒ Ѣ Ż ̑, ә ם ͥ בƴ ׹. ǀϹ Ż 퍀 ә בэ.

  ̑ ҍ Í ⹰ ' ̑' . 晐 ב , ... ״ ̿晐 Ƒ ״ Ϲ ҙ . À, ⵑ ' Ҫ' (՛) , ... '' Ϲ. ... ƀ Ƒ ƀ. ̯ ב . Ҫ ֍晐 ڥ Ƒ ב˿. .̑̑ ƀ̑ , ֍ ב. , ̫ ր. Ҫ ƀ ׿ ⶀ, ƑͿэ р ̑ ³ ๰! , ' ƙ ң, ƀ ր' ̑ ̑. ґ לѴ ô̑ґ ̑בƑ ֍ ŗ 㙍, ̑ πƑ ב. Ҫ ֍ ƀ.

  Ҫ ݛ Ҵ ͙ ׯ ̑ ѴϿ ǀ ќ ...̛̑ 꿻ϙ. ǀ ״ , ð ̑ ϙ ͎.

  ... בƙ ב˿ ƀ Ƒ 鹳 . ƀ 쿽 ̑ . ̑ ͍Ѩ晐 ̑ 䴰 퀺 , ̑ ̴ƍ Ƒ̑ Ϲ .̑Ѵ.

  "̑ ב ֍ ... Ҁ ҍϹ 㙍 ̝ϙ. '֍晍 ב ƀ Ƒ, Ѣ . ѹ ϙ. Ƒ퐿 Ƒ?' ... Ҁ ҍ ౙ ," ̑Ѵ. Ҁ Ϲ, ź ̑ בƙ ңэ ... ت تэ. ̯ ҍ Ƒ 鹳 ׹ ̿ ƑͿ, æ 1945-Ϲ ت. 晐 ב˿ ̑ Ͱ ׹.

  ̑ '' Ƒ̑ װ̙ ѹϙ ׯ. װ ן̑ Ϲ 'ƫ בװ' ̑ ѹϹ.

  1945- . ̑ װ ֍ Ѵ Ϲ. װ ϛ , ƑͿ , ͥ ׹ ̍ . װ . Ҫ ݙ ƿ ˱ ̴ ׹. ƫ-בװ װϙ ѵ شב ..ҟ . ..̑! ̑ ⿺ ב˿ ت .

  , ' ' ՛ ƙ ̑ ͹ , ̬ ̿ . ̑ Ƒʹ ƙ ̬ ð '̴ґ' ƀ ̑. Ƴ. ̬ 晐 ̑ ƀ. " Ʀ " ̑ . " 퍴 ֍ ׀ ̑ Ϲ. 퍴 ͥ . ݍ 俺ϙ" . ̬ - 'ґ ' (1949). 18 ֍. 'ב ', '̀ ґ' ֍ . '̀' ґ 'ŗҪ' ̿ 'ґƑ' װ . ؀ , ̑ æ . ' ̑ ә Ͽ,' .

  ... ϥ ̑ р ״ 'ƙ' (1947). 󕻥 ƑͿ  ̑ ʹ . ..Ƒ ɨ  ̹ ƀ̑ Ϲ, (1948), (1948) 󕻥 ̑ ״. '' ƀ , ' ל ב'. ... Ƒ̑ 󕻥 Ϲ ..׵ . '' Ӱ- ƴ퍑 , ' Ƒ̦'. ̑ 㑝 ̑ ̑ƴ . ' Ƒ̦'ƙ ت, ѵ Ƒ ƀ .̑, ǀ ï ώ Ϲ ̑ ٪ ׹ت̑. " ϙ ذ " ̑ ̑ ư .̑Ѵ ю. '' .. .. װ 'ל ' ̑ ..ϙ ϙ.

  1948- Ϲ ب Ƒ̑ װ Ƒʹ '̑Ù' ̑ ׹. ֍ - ; ֍ Ҵ . ֍ э晐 ֍ ƙ Ꙏ. ' ґ ź' ̑ ̑ ' ¯ ׹' ̑ װ ֍ ׀ Ӵ ϙ. '̑Ù'  ҿ ..כ '' ҙ 㿺 ت. ' Í €ƙ ' כ , Ͽ ր.

  ̑ Ƒ ׹ ՛ '̑' (1948), ݑ . ̿ ǥ ̛ ̑ ̴ƍ ش. ⵑ ̑ ב ʹ. , 㛍 ݛ, ̑ ̑ '㙗' 1949- ƀ. ̺ '㙗'. ̺ ..ӛ ץ , Ѣ ̑ 28 ֍ . '㙗' ֍ ؍ Ƒ Ϲ, 1949- ̑ ƀ 󕻥 '׀ҙ', ' ' ύ '̴' ... ' Ż' ̑ ݙ . ƀэ ﴰ Ƒ ҍ . '׀ҙ' ' ' ̑ Ƒ ɨ ֍晐 Ϲ. ̴ϙ ̯ ƀэ - .̑, ̑.

  '׀ҙ' ͟ 28 ֍. ̑ Ѵ Ӱ- ґ 'ͥ'. ב эƑ ̤ ϙ ̑. ð ' ' ̳ ̯ ֍ ̑ 䢝. '̫ Ƒ' ̑ ⢝ ̱ә; '̑' ࢝ɥ Ȩ ݀ 鑰 . ̴ ̑ ב, ̑ 꿻æƑ . ϴ ґ Ϲ.

  '' (1950), ' ', '', '', Ƒ' (1951) ѢƑ . ̑ Ƒ ̫: ' '. ґ ŗ ̱ ͍. Ƒ տ ә, ̑ ϙ. ב 限 鑯 , Ž ӵϹ ͍ ә闰 ̑ !

  ̑ Ҵ 'װ'. ' װ', ' ב', 'ґ ư', 'س', ' ', ' ', ' '... 降 æƑ ֍ ت ̫ ̫ ت ̑. 'װ' ֍ '' ̑ شƑ  . Ƒ ̑ Ƒ , '--' ̛ ב Ƒ À ϙ ̑, ѵ ̑ .. ϴ.

  ̑ ֍ Ѣ ӿ ' ', ' À' 򺀰 ̫ ? 괳 , ̛ Ѵ̱ ̑ˢ ˳ æ : "̑ ֍ בƛ ϱƑ ҹ ә. ؍ ϱ љ ̑ ̑ 㛎Ƴ ̳ ."

  ϱƑ ҹ ̑ ґ ב.